Carieră

Anunț privind examen de promovare în grad imediat superior a personalului încadrat îm funcție contractuală de șofer II din cadrul Compartimentului administrative și mentenanță

Anunț privind examen de promovare în grad imediat superior a personalului încadrat îm funcție contractuală de debutant (inspector de specialitate debutant) din cadrul Colectivului Igiena Alimentului

ANUNȚ PRIVIND SELECȚIA ASISTENȚILOR MEDICALI COMUNITARI ȘI MEDIATORILOR SANITARI RUNDA 5 – PROIECTUL: “Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale

ANUNȚ RECRUTARE ȘI SELECȚIE POCU 122607 – MEDIATORI SANITARI

ANUNT RECRUTARE SI SELECTIE POCU 122607 – ETAPA A DOUA – ASISTENTI MEDICALI COMUNITARI

Proiect: Crearea și implementarea serviciilor comunitare integrate pentru combaterea sărăciei și a excluziunii sociale POCU/375/4/22/122607

 

ANUNT RECRUTARE SI SELECTIE POCU 122607 – MEDIATORI SANITARI