Contact

Direcţia de Sănătate Publică Gorj
Targu-Jiu, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 22 Bis, CP: 210215, Jud. Gorj

E-mail:

office@dspgorj.ro

secretariat@dspgorj.ro

 • SECRETARIAT
  – tel: 0253/210.156
  – fax: 0253/210.144

Petiţiile pot fi transmise către Direcţia de Sănătate Publică Gorj pe următoarele căi:

Atenţie:  Petiţiile anonime, care nu conţin datele de identificare ale petentului (nume, adresă domiciliu sau sediu)
şi nu sunt semnate olograf (cele trimise prin poştă, fax, sau fotocopie document prin e-mail) sau cu semnătură
electronică (cele trimise prin e-mail) nu se iau în considerare şi se clasează.


 • AVIZE ȘI AUTORIZAȚII

– E-mail: avize.autorizatii@dspgorj.ro


 • INSPECȚIA SANITARĂ DE STAT
  – tel: 0253/224.982

– E-mail: inspectia.gorj@dspgorj.ro

– E-mail: inspectia_gorj@yahoo.com


 • ACHIZIȚII PUBLICE
  – tel: 0253/228.011

– E-mail: achizitii@dspgorj.ro


 • RESURSE UMANE
  – tel: 0253/210.061

– E-mail: runos@dspgorj.ro


 • CONTABILITATE

– E-mail: contabilitate@dspgorj.ro


 • MEDICINA MUNCII

– E-mail: medicina.muncii@dspgorj.ro


 • MICROBIOLOGIE – PRIMIRE PROBE
  – tel: 0253/224.189

– E-mail: microbiologie@dspgorj.ro • IGIENĂ ALIMENTAȚIE

– E-mail: igiena.alimentatiei@dspgorj.ro


 • IGIENA MEDIULUI

– E-mail: igiena.mediului@dspgorj.ro


 • IGIENA ȘCOLARĂ

– E-mail: igiena.scolara@dspgorj.ro


 • PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII

– E-mail: promovarea.sanatatii@dspgorj.ro • JURIDIC

– E-mail: juridic@dspgorj.ro


 • AUDIT

– E-mail: audit@dspgorj.ro


 • PROGRAME DE SĂNĂTATE

– E-mail: programe@dspgorj.ro


 • ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

– E-mail: amcgorj@dspgorj.ro


 • STATISTICĂ

– E-mail: statistica@dspgorj.ro


 • TRANSMITERE COPII DUPĂ CĂRȚILE DE IDENTITATE

– E-mail: office@dspgorj.ro

Cf. Legii 9/2023 privind modificarea si completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 41/2016 persoanele care trebuie să depună copie dupa actul de identitate, o pot face și în format electronic la adresa mai sus menționată, DSP Gorj asigurând condițiile prevăzute de reglementările legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal.