Contact

Direcţia de Sănătate Publică Gorj
Targu-Jiu, Str. 22 Decembrie 1989, Nr. 22 Bis, CP: 210215, Jud. Gorj

E-mail:

office@dspgorj.ro

secretariat@dspgorj.ro

 • SECRETARIAT
  – tel: 0253/210.156
  – fax: 0253/210.144

Petiţiile pot fi transmise către Direcţia de Sănătate Publică Gorj pe următoarele căi:

Atenţie:  Petiţiile anonime, care nu conţin datele de identificare ale petentului (nume, adresă domiciliu sau sediu)
şi nu sunt semnate olograf (cele trimise prin poştă, fax, sau fotocopie document prin e-mail) sau cu semnătură
electronică (cele trimise prin e-mail) nu se iau în considerare şi se clasează.


 • AVIZE ȘI AUTORIZAȚII

– E-mail: avize.autorizatii@dspgorj.ro


 • INSPECȚIA SANITARĂ DE STAT
  – tel: 0253/224.982

– E-mail: inspectia.gorj@dspgorj.ro

– E-mail: inspectia_gorj@yahoo.com


 • ACHIZIȚII PUBLICE
  – tel: 0253/228.011

– E-mail: achizitii@dspgorj.ro


 • RESURSE UMANE
  – tel: 0253/210.061

– E-mail: runos@dspgorj.ro


 • CONTABILITATE

– E-mail: contabilitate@dspgorj.ro


 • MEDICINA MUNCII

– E-mail: medicina.muncii@dspgorj.ro


 • MICROBIOLOGIE – PRIMIRE PROBE
  – tel: 0253/224.189

– E-mail: microbiologie@dspgorj.ro • IGIENĂ ALIMENTAȚIE

– E-mail: igiena.alimentatiei@dspgorj.ro


 • IGIENA MEDIULUI

– E-mail: igiena.mediului@dspgorj.ro


 • IGIENA ȘCOLARĂ

– E-mail: igiena.scolara@dspgorj.ro


 • PROMOVAREA SĂNĂTĂȚII

– E-mail: promovarea.sanatatii@dspgorj.ro • JURIDIC

– E-mail: juridic@dspgorj.ro


 • AUDIT

– E-mail: audit@dspgorj.ro


 • PROGRAME DE SĂNĂTATE

– E-mail: programe@dspgorj.ro


 • ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ

– E-mail: amcgorj@dspgorj.ro


 • STATISTICĂ

– E-mail: statistica@dspgorj.ro