Certificări, avize și autorizări

Program birou avize și autorizări:
 • Depunere documentații: luni, miercuri, joi, orele 8:00-12:00, iar marți orele 08:00-09:00
 • Eliberare documente solicitate: luni-joi, orele 13:00-14:00
Atributii:
 • a) Autorizarea sanitară a funcţionării în baza declaraţiei pe propria răspundere – OMS 1030/2009;
 • b) Autorizarea sanitară a funcţionării în baza referatului de evaluare – OMS 1030/2009;
 • c) Certificarea conformităţii cu normele de igienă, sănătate publică şi alte reglementări legal specifice domeniului de activitate, la cererea titularilor activităţilor – OMS 1030/2009;
 • d) Asistenţă de specialitate de sănătate publică, la cererea persoanelor fizice şi juridice – OMS 1030/2009;
 • e) Autorizația de liberă practică pentru lucrătorii din unitățile publice si private, alții decât medicii, farmacistii, asistenții medicali, moașele și fizioterapeuții – OMS 979/2004;
 • f) Înscrierea în Registrul unic al cabinetelor medicale – OMS 153/2003;
 • g) Autorizarea unităților de asistență medicală pentru examinarea ambulatorie a candidaților la obținerea permisului de conducere și a conducătorilor de autovehicule: OMS 1159/2010;
 • h) Autorizarea furnizorilor privați de servicii de asistență medicală de urgență prespitalicească și de transport medical asistat și neasistat, a serviciilor de ambulanță județene și SMURD: OMS 1519/2009.
 • i) Autorizarea unităților de transfuzie sanguină: Ord.M.S 607/2013

 

COMPARTIMENT AVIZE AUTORIZĂRI

ADRESĂ CĂTRE SALOANELE DE ÎNGRIJIRE PERSONALĂ DIN JUDEȚUL GORJ

Pentru amănunte privind atribuțiile compartimentului, selectați aici…

Autorizare Servicii Funerare, Înhumare, Incinerare, Transport, Cimitire, Crematorii