Certificări, avize și autorizări

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:

Depunere documentații – luni-joi, orele 8:00-12:00

– Eliberare documente solicitate – luni-joi, orele 13:00-14:00

– Adresă mail:avize.autorizatii@dspgorj.ro

 

Activități prestate către public:

 • a) autorizarea sanitară a funcţionării în baza declaraţiei pe propria răspundere-Ord. M.S. nr. 1030/2009;
 • b) autorizarea sanitară a funcţionării în baza referatului de evaluare-Ord. M.S. nr. 1030/2009;
 • c) certificarea conformităţii cu normele de igienă, sănătate publică şi alte reglementări legal specifice domeniului de activitate, la cererea titularilor activităţilor-Ord. M.S. nr. 1030/2009;
 • d) asistenţă de specialitate de sănătate publică, la cererea persoanelor fizice şi juridice-Ord. M.S. nr. 1030/2009;
 • e) autorizatia de libera practica pentru lucratorii din unitatile publice si private, altii decat medicii, farmacistii, asistentii medicali si moasele -Ord M.S. nr. 1992/2023;
 • f) inscrierea in Registrul unic al cabinetelor medicale-Ord. M.S. nr. 153/2003 si Ord. M.S.  nr. 1992/2023
 • g) autorizarea unitatilor de asistenta medicala pentru examinarea ambulatorie a candidatilor la obtinerea permisului de conducere si a conducatorilor de autovehicule: Ord. M.S. nr. 1159/2010;
 • h) autorizarea furnizorilor privati de servicii de asistenta medicala de urgenta prespitaliceasca si de transport medical asistat si neasistat, a serviciilor de ambulanta judetene si SMURD: Ord. M.S nr.1519/2009.
 • i) autorizarea  unitatilor de transfuzie sanguina: Ord.M.S nr. 607/2013
 • j)eliberare certificate cursuri igiena-Ordin M.S. nr.2209/2022
 • j)autorizare dispecerate ingrijiri la domiciliu Ord. M.S. nr.2520/2022
 • k) gestionare solicitari platforma PCUE: Ord. M.S. nr. 444/2019, Legea nr.266/2008
 • l) autorizarea prestatorilor de sevicii funerare , cimitire (HG nr. 741/2016, Ord. M.S nr.1532/2017, Legea nr. 102/2014)

 

Ord. M.S – Ordinul Ministrului Sănătății

 

Nr crt Denumirea procedurilor de reglementare sanitară  Tariful   ( lei )
1 Autorizare sanitară în baza referatului de evaluare 500
2 Certificarea conformităţii 400
3 Asistenţă de specialitate de sănătate publică 400
4 Rezolvarea în regim de urgenţă 150
5 Viză anuală 400

 

ELIBERAREA ÎN REGIM DE URGENȚĂ ESTE DE : 5 zile lucrătoare

 

Tarifele pot fi încasate astfel:

– La casieria unității noastre din Mun. Tg Jiu, str. 22 Decembrie 1989, nr. 22 bis, Jud. Gorj   (cash sau P.O.S)

– Cont bancar RO 79 TREZ 336 20E365000XXXX  (Trezoreria Tg Jiu)

În acest cont se achită tariful pentru:

  • certificarea conformității cu normele de igienă și sănătate publică
  • asistență de specialitate
  • rezolvarea în regim de urgență 

  Cont bancar buget de stat : RO 42 TREZ 33620160103XXXXX

În acest cont se achită:

  • autorizarea sanitară în baza referatului de evaluare
  • viza anuală

Date de identificare fiscală:
Direcția de Sănătate Publică Gorj

  Adresa: Mun. Targu Jiu, str. 22 Decembrie 1989, nr. 22 bis, Jud. Gorj

   C.I.F. 11334847

 

Asistență de specialitate

Autorizare dispecerate îngrijiri la domiciliu

Autorizare sanitară în baza referatului de evaluare

Autorizații pentru examinarea ambulatorie a persoanelor fizice în vederea procurării, deținerii, portului și folosirii armelor și munițiilor

Autorizare servicii de ambulanță

Autorizare unități examinare (fișe auto)

Autorizare UTS

Autorizarea sanitară în baza declarației pe propria răspundere

Autorizațiii de liberă practică

Certificarea conformității cu normele de igienă

Înregistrare cabinete activități conexe

Înregistrare cabinete medicale

Servicii funerare, cimitire

 

———————————————————————— DOCUMENTE VECHI ———————————————–