Informare și Relații Publice

Biroul de Informare și Relații Publice

Consilier superior Pițian Elena
– Str. 22 Decembrie 1989, nr. 22 bis
– Program: luni-miercuri 8-16, joi 8-18, vineri 8-14
– E-mail: relatii.publice@dspgorj.ro

– Raportul compartimentului “Relatii cu publicul” – sem. I 2018
– LEGE-CADRU Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice – 30 sep. 2017
– Raportul compartimentului “Relatii cu publicul” – sem. I 2017
– Raportul compartimentului “Relatii cu publicul” – 2016
– Raportul compartimentului “Relatii cu publicul” – sem. I 2016
– Raportul compartimentului “Relatii cu publicul” – 2015
– Raportul compartimentului “Relatii cu publicul” – sem. I 2015
– Raportul compartimentului “Relatii cu publicul” – 2014
– Raportul compartimentului “Relatii cu publicul” – sem. II 2014
– Raportul compartimentului “Relatii cu publicul” – sem. I 2014
– Raportul compartimentului “Relatii cu publicul” – 2013
– Raportul compartimentului “Relatii cu publicul” – sem. I 2013
– Raportul compartimentului “Relatii cu publicul” – 2012
– Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor – sem II 2012
– Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor – sem I 2012
– STRATEGIA DE COMUNICARE A DSP GORJ
– CATEGORII DE DOCUMENTE PRODUSE SAU GESTIONATE DE DSP GORJ
– LISTA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC
– Accesul la informatie – indrumari pentru public
– Nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal 

Compartimentul relații cu publicul are următoarele atribuții:
 • a) colaboreaza cu structura de specialitate a Ministerului Sanatatii în realizarea obiectivelor de comunicare prin mass-media ori prin mijloacele proprii ale directiei de sanatate publica judetene sau a municipiului Bucuresti;
 • b) asigura desfasurarea optima a activitatii de relatii publice;
 • c) asigura informarea permanenta referitoare la principalele activitati ale directiei de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
 • d) asigura o legatura permanenta între comunitate si directia de sanatate publica judeteana si a municipiului Bucuresti, organizând pe baza unui program stabilit activitatea de audiente pentru populatie;
 • e) desfasoara activitatea de analiza a cererilor cetatenilor si disponibilizeaza toate informatiile necesare pentru solutionarea problemelor prezentate sau solicitate;
 • f) informatiile care constituie secrete de stat si de serviciu vor fi accesate si gestionate conform standardelor nationale de protectie a informatiilor clasificate;
 • g) comunica Ministerului Sanatatii date privind: adresa directiei de sanatate publica, numele si prenumele persoanelor din conducere, numarul de telefon fix, mobil si de fax, adresa de e-mail; denumirea si adresa spitalelor din teritoriu, numele si prenumele directorilor acestora, numarul de telefon si de fax; denumirea si adresa altor unitati importante din teritoriu; modificarile ce intervin în datele comunicate.
Lista cuprinzând documentele de interes public:
 • 1. Politici si strategii privind sanatatea populatiei in Romania;
 • 2. Acte normative care reglementeaza activitatea in domeniul sanatatii, precum si functionarea institutiei – proiecte aflate in dezbatere publica sau aprobate/adoptate;
 • 3. Bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Sanatatii;
 • 4. Structura organizatorica, atributiile directorilor, programul de functionare;
 • 5. Numele persoanelor din conducerea institutiei, numere de telefon, fax, adresa de e-mail, program de audiente;
 • 6. Bilantul contabil;
 • 7. Surse financiare;
 • 8. Date statistice, documentare referitoare la starea si evolutia starii de sanatate a populatiei, precum si la tendintele de evolutie ale diferitelor componente ale sistemului (indicatori);
 • 9. Unele date statistice referitoare la personalul medical si la starea de sanatate a populatiei din mai multe state UE;
 • 10. Asociatii profesionale: denumire, adresa, fax;
 • 11. Comunicate de presa.
Lista cuprinzând documentele la care nu se are acces:
 • 1. Date personale ale salariatilor unitatii
 • 2. Date medicale privind starea de sanatate si diagnositce ale pacientilor.
 • 3. Contracte care au clauza de confidentialitate prevazuta in contract.
 • 4. Documente care pun in pericol siguranta nationala.