Rezumate studii impact depuse la DSP GORJ

Rezumate studii de evaluare a impactului anumitor proiecte publice și private asupra sănătății populației depuse la DSP GORJ

Publicul interesat poate transmite prin email, la adresa office@dspgorj.ro, propuneri/recomandări motivate pentru fiecare studiu de evaluare a impactului asupra sănătăţii populaţiei în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării materialului pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Gorj.

Nr. studiu Denumire obiectiv Adresă obiectiv Data publicării

 

Studiu de impact platformă comunală de depozitare gunoi de grajd Polovragi 
Comuna Polovragi, Județul Gorj  04.12.2023
Nr. studiu Denumire obiectiv Adresă obiectiv Data publicării

 

Rezumat Studiu de impact Construire staţie sortare şi de tratare mecano-biologică a deşeurilor municipale,Tg-Jiu, judeţul Gorj 
Targu Jiu, Județul Gorj  28.11.2023
Nr. studiu Denumire obiectiv Adresă obiectiv Data publicării

Rezumat Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul Infiintare si dotare centru de colectare prin aport voluntar comuna Crasna  Comuna Crasna, Județul Gorj  27.11.2023
Nr. studiu Denumire obiectiv Adresă obiectiv Data publicării

 

Rezumat Studiu de evaluare a impactului asupra sanătății populatiei com Cruset “Inființare și dotare centru de colectare prin aport voluntar ,comuna Crușeț”  Comuna Crușeț, Județul Gorj  01.11.2023
Nr. studiu Denumire obiectiv Adresă obiectiv Data publicării

 

Studiu de impact asupra sănătății populației în relație cu construirea unei stații de epurare a apelor uzate, în cadrul proiectului “Canalizare în comuna Vladimir,județul Gorj” 
Comuna Vladimir, Județul Gorj 31.10.2023
Nr. studiu Denumire obiectiv Adresă obiectiv Data publicării

 1416

Rezumat studiu de impact – “Montare stație deșeuri reciclabile” Aleea Macului nr. 3, Tg-Jiu, Gorj  17.10.2023
Nr. studiu Denumire obiectiv Adresă obiectiv Data publicării
  Studiu de impact rețea canalizare comuna Fărcășești, județul Gorj Comuna Fărcășești, Județul Gorj  13.10.2023


Nr. studiu Denumire obiectiv Adresă obiectiv Data publicării
 26 Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății populației a stației de epurare inclusă în proiectul “Alimentare cu apă și canalizare comuna Dragotești, județul Gorj” Comuna Dragotești, Județul Gorj  14.09.2023
Nr. studiu Denumire obiectiv Adresă obiectiv Data publicării

 1332

Studiu de impact asupra sanatatii si confortului populatiei pt Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare in comuna Jupanesti,Gorj  Comuna Jupânești, Județul Gorj  31.08.2023
Nr. studiu Denumire obiectiv Adresă obiectiv Data publicării
  Studiu de impact asupra sanatatii și confortul populației pentru obiectivul funcțional: “Elaborare PUZ + RLU – Introducere teren intravilan pentru crearea unei zone funcționale mixte” Comuna Mătăsari, Județul Gorj  07.08.2023
Nr. studiu Denumire obiectiv Adresă obiectiv Data publicării
 1220 Studiu de impact asupra sanatatii și confortul populației pentru obiectivul funcțional: “Construire stație Peco – Distribuție carburanți” Municipiul Târgu-Jiu, Str. Tismana nr. FN, Gorj  10.07.2023
Nr. studiu Denumire obiectiv Adresă obiectiv Data publicării
  Studiu de impact asupra sanatatii privind realizarea proiectului Statiei de epurare Rosia de Amaradia Sat Roșia de Amaradia, Comuna Roșia de Amaradia  23.06.2023
Nr. studiu Denumire obiectiv Adresă obiectiv Data publicării
  Elaborare puz pentru schimbare de destinație din zonă industrială și  de depozitare în zonă mixtă (locuințe colective, spații comerciale, prestări servicii, turism și sport)
Str.9 Mai, nr.1Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, CF 52817    03-10-2022
Nr. studiu Denumire obiectiv Adresă obiectiv Data publicării
       
Construire imobil P+2 cu spațiu comercial și prestări servicii parter, spații administrative la etajele 1 și 2, împrejmuire teren Str. Tineretului, nr. 11, Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj  
Nr. studiu Denumire obiectiv Adresă obiectiv Data publicării
  Întocmire P.U.Z pentru introducere teren în intravilan pentru construire locuință,anexe gospodărești, branșamente/racorduri utilități,împrejmuire teren,sistematizare pe verticală, accese auto și pietonale Str. Ana Ipătescu, nr. FN, Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj,CF 54806      26-08-2022