Rezumate studii impact depuse la DSP GORJ

Rezumate studii de evaluare a impactului anumitor proiecte publice și private asupra sănătății populației depuse la DSP GORJ

Publicul interesat poate transmite prin email, la adresa office@dspgorj.ro, propuneri/recomandări motivate pentru fiecare studiu de evaluare a impactului asupra sănătăţii populaţiei în termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării materialului pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică Gorj.

Nr. studiuDenumire obiectivAdresă obiectivData publicării

 

 

Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei in relatie cu obiectivul “Elaborare PUZ-Reconversie functionala din incinta industriala in zona mixta pentru lotizare si construire locuinte cu functiuni complementare, Bulevardul Ecaterina Teodoroiu nr 354,Tg-Jiu


Bulevardul Ecaterina Teodoroiu nr 354,Tg-Jiu

09.05.2024

Nr. studiuDenumire obiectivAdresă obiectivData publicării

 

 

Studiul de impact asupra sanatatii populatiei in relatie cu construirea unui centru de colectare a deseurilor prin aport voluntar in comuna Bustuchin, judetul Gorj.

Comuna Bustuchin, Județul Gorj

22.04.2024

Nr. studiuDenumire obiectivAdresă obiectivData publicării

 

4

Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății populației “Punct de lucru – Secția transport auto, reparații și intreținere si Secția parcuri și zone verzi”, aflata la adresa: Municipiul Targu Jiu, str. Vasile Alecsandri, nr. 2.

Municipiul Târgu Jiu, Județul Gorj

29.03.2024

Nr. studiuDenumire obiectivAdresă obiectivData publicării

 

Rezumat Studiu de evaluare a impactului Sistem alimentare cu apa si canalizare, comuna Țânțăreni

Comuna Țânțăreni, Județul Gorj

 02.04.2024

Nr. studiuDenumire obiectivAdresă obiectivData publicării

 

Rezumat Studiu de evaluare a impactului Sistem alimentare cu apa si canalizare,sat Pinoasa,comuna Calnic

Municipiul Târgu Jiu, Județul Gorj

 27.03.2024

Nr. studiuDenumire obiectivAdresă obiectivData publicării

 20

Rezumat Studiu de evaluare a impactului PUZ reconversie functionala din zona unitati industriale in zona mixta str Izlaz nr 11,Tg -Jiu

 

Municipiul Târgu Jiu, Județul Gorj

 27.03.2024

Nr. studiuDenumire obiectivAdresă obiectivData publicării

 1570

Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei in relatie cu obiectivul de investiție: “Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în Municipiul Târgu Jiu – PNRR, situat în Cartier Bârsești, Municipiul Târgu Jiu, Jud. Gorj CF 56449”

Cartier Bârsești, Municipiul Târgu Jiu, Județul Gorj

 02.12.2023

Nr. studiuDenumire obiectivAdresă obiectivData publicării

 

Rezumat Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei in relatie cu obiectivul Infiintare retea de canalizare si statie de epurare in satul Clesnesti, comuna Glogova, Județul Gorj.

Sat Cleșnești, Comuna Glogova, Județul Gorj

 14.03.2024

Nr. studiuDenumire obiectivAdresă obiectivData publicării

 8

Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății populației pentru obiectivul “Înființarea unui centru de colectare prin aport voluntar în comuna Drăguțești, Județul Gorj”

 
Comuna Drăguțești, Județul Gorj 26.02.2024
Nr. studiuDenumire obiectivAdresă obiectivData publicării

 

Comuna Scoarța, Județul Gorj 07.02.2024
Nr. studiuDenumire obiectivAdresă obiectivData publicării

 

Comuna Polovragi, Județul Gorj 19.12.2023
Nr. studiuDenumire obiectivAdresă obiectivData publicării

 

Studiu de impact platformă comunală de depozitare gunoi de grajd Polovragi Comuna Polovragi, Județul Gorj 04.12.2023
Nr. studiuDenumire obiectivAdresă obiectivData publicării

 

Rezumat Studiu de impact Construire staţie sortare şi de tratare mecano-biologică a deşeurilor municipale,Tg-Jiu, judeţul Gorj Targu Jiu, Județul Gorj 28.11.2023
Nr. studiuDenumire obiectivAdresă obiectivData publicării

 

Rezumat Studiu de evaluare a impactului asupra sanatatii si confortului populatiei pentru obiectivul Infiintare si dotare centru de colectare prin aport voluntar comuna Crasna Comuna Crasna, Județul Gorj 27.11.2023
Nr. studiuDenumire obiectivAdresă obiectivData publicării

 

Rezumat Studiu de evaluare a impactului asupra sanătății populatiei com Cruset “Inființare și dotare centru de colectare prin aport voluntar ,comuna Crușeț” Comuna Crușeț, Județul Gorj 01.11.2023
Nr. studiuDenumire obiectivAdresă obiectivData publicării

 

Studiu de impact asupra sănătății populației în relație cu construirea unei stații de epurare a apelor uzate, în cadrul proiectului “Canalizare în comuna Vladimir,județul Gorj” Comuna Vladimir, Județul Gorj31.10.2023
Nr. studiuDenumire obiectivAdresă obiectivData publicării

 1416

Rezumat studiu de impact – “Montare stație deșeuri reciclabile”Aleea Macului nr. 3, Tg-Jiu, Gorj 17.10.2023
Nr. studiuDenumire obiectivAdresă obiectivData publicării
 Studiu de impact rețea canalizare comuna Fărcășești, județul GorjComuna Fărcășești, Județul Gorj 13.10.2023
Nr. studiuDenumire obiectivAdresă obiectivData publicării
 26Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății populației a stației de epurare inclusă în proiectul “Alimentare cu apă și canalizare comuna Dragotești, județul Gorj”Comuna Dragotești, Județul Gorj 14.09.2023
Nr. studiuDenumire obiectivAdresă obiectivData publicării

 1332

Studiu de impact asupra sanatatii si confortului populatiei pt Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare in comuna Jupanesti,Gorj Comuna Jupânești, Județul Gorj 31.08.2023
Nr. studiuDenumire obiectivAdresă obiectivData publicării
 Studiu de impact asupra sanatatii și confortul populației pentru obiectivul funcțional: “Elaborare PUZ + RLU – Introducere teren intravilan pentru crearea unei zone funcționale mixte”Comuna Mătăsari, Județul Gorj 07.08.2023
Nr. studiuDenumire obiectivAdresă obiectivData publicării
 1220Studiu de impact asupra sanatatii și confortul populației pentru obiectivul funcțional: “Construire stație Peco – Distribuție carburanți”Municipiul Târgu-Jiu, Str. Tismana nr. FN, Gorj 10.07.2023
Nr. studiuDenumire obiectivAdresă obiectivData publicării
 Studiu de impact asupra sanatatii privind realizarea proiectului Statiei de epurare Rosia de AmaradiaSat Roșia de Amaradia, Comuna Roșia de Amaradia 23.06.2023
Nr. studiuDenumire obiectivAdresă obiectivData publicării
 Elaborare puz pentru schimbare de destinație din zonă industrială și  de depozitare în zonă mixtă (locuințe colective, spații comerciale, prestări servicii, turism și sport)
Str.9 Mai, nr.1Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj, CF 52817   03-10-2022
Nr. studiuDenumire obiectivAdresă obiectivData publicării
       
Construire imobil P+2 cu spațiu comercial și prestări servicii parter, spații administrative la etajele 1 și 2, împrejmuire terenStr. Tineretului, nr. 11, Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj 
Nr. studiuDenumire obiectivAdresă obiectivData publicării
 Întocmire P.U.Z pentru introducere teren în intravilan pentru construire locuință,anexe gospodărești, branșamente/racorduri utilități,împrejmuire teren,sistematizare pe verticală, accese auto și pietonaleStr. Ana Ipătescu, nr. FN, Municipiul Târgu Jiu, județul Gorj,CF 54806     26-08-2022