Documente utilizate

Compartimentul de Control în Sănătate Publică utilizează următoarele documente:

– Proces verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare
– Proces verbal de constatare a contravenției
– Raport de inspecție
– Registru de contravenții
– Registru sesizări
– Proces verbal ridicare probe pentru analize
– Machete de control
– Fișe de inspecție (dupa caz)
– Ghiduri de control
– Registru evidențe controale
– Ordin de deplasare
– Buletine de analiză / Rapoarte de încercări
– Decizii suspendare activități / Retragere ASF
– Somații